Belgeren 10, omgevingsvergunning, legaliseren bestaande wasplaats en parkeerplaatsen en bouwen terreinafscheiding

Verleend en treedt niet direct in werking

 

Adres of locatie: Belgeren 10, 5235 AM ’s-Hertogenbosch

Omschrijving: legaliseren bestaande wasplaats en parkeerplaatsen en bouwen terreinafscheiding

Aangevraagde activiteiten: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Bouwen

Kenmerknummer: 079614284890

Datum besluit: 23 mei 2023

 

Beroep

De beroepstermijn bedraagt zes weken. Een beroepschrift tegen dit besluit moet worden ingediend bij

de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

 

Dat kan alleen in de periode dat de verleende omgevingsvergunning ter inzage ligt.

De beschikking ligt, met de aanvraag omgevingsvergunning en alle relevante bescheiden, met

ingang van maandag 29 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dit laatste te bereiken

kan gedurende de hiervoor geldende beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening

worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125,

5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

 

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

 

Naar boven