Aangevraagde omgevingsvergunning Das ong. en Zilverdas ong. (Heem van Selis fase 5) in Boxtel

Registratienummer OLO-7819999

Aangevraagd op 24 mei 2023:

  • Das ong. en Zilverdas ong. (Heem van Selis fase 5) in Boxtel: het bouwen van 44 grondgebonden woningen

Aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit(en): Wabo - Bouwen

Informatie

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (073) 553 11 50 of via e-mail: Info-Omgevingsrecht@MijnGemeenteDichtbij.nl

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Naar boven