Aanvraag omgevingsvergunning: van Dorenborchstraat 6, Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Zaaknummer: 567896

Omschrijving: het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning en een afdak t.p.v. de voordeur in de zijgevel

Locatie: van Dorenborchstraat 6, Zutphen

Datum ingekomen: 23 mei 2023

 

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575 of u stuurt een e-mail naar omgevingsloket@zutphen.nl.

 

 

 

Zutphen, 26 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Naar boven