Aangevraagde omgevingsvergunning is vergunningsvrij, Badhoevedorp, Sloterweg 309, 1171 VC, verwijderen van de schoorsteen aan de linkerzijde van de woning, verzenddatum 24-05-2023, zaaknummer 7711267, olonummer 7794927.

Wilt u de stukken inzien?

Dat kan tot 6 weken na de verzenddatum. U kunt het besluit telefonisch opvragen via 0900 1852.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit doen. In uw bezwaar moet het volgende staan:

 

 • 1.

  uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaar schrijft;

 • 3.

  een omschrijving van dit besluit;

 • 4.

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • 5.

  uw handtekening.

U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Uw gemachtigde moet dan een ondertekende verklaring met het bezwaar meesturen. Hieruit blijkt dat uw gemachtigde namens u het bezwaar mag sturen.

U kunt dit digitaal of via de post versturen. Stuur uw bezwaar via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Stuurt u het bezwaar liever via de post? Ons adres is:

Gemeente Haarlemmermeer

Team Juridische Zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

Kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. U vraagt de rechter dan om een voorlopige beslissing te nemen. U kunt dit alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij rechtbank in Haarlem. Op de website van de rechtbank leest u hoe u dit kunt doen. Ga hiervoor naar www.rechtspraak.nl.

Naar boven