Aangevraagde omgevingsvergunning Buitendijk 100

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Buitendijk 100, 3078XC, nieuwbouw buitenberging op sportpark Olympia (aanvraagdatum 22-05-2023, dossiernummer OMV.23.05.00246).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven