Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders van 20 december 2022

 

 

Uitgangspunten herontwikkeling vrijkomende locaties centrum Hapert

1. Een cascoplan en een kwaliteitsplan voor de herontwikkeling op te laten stellen;

2. Ingestemd met de noordzijde van het Palet (tegen sporthal aan) als voorkeurslocatie voor het gezondheidscentrum Hapert;

3. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan;

4. Eerst een aanbesteding te doen en daarna het bestemmingsplan op te stellen;

5. Geen CPO aan te bieden voor de ontwikkellocaties den Tref en het Palet;

6. Een commerciële plint (niet zijnde woningbouw) als eis mee te nemen in de aanbesteding.

 

Aanpassen financiële bijdrage Visit Bladel Reusel-De Mierden voor de jaren 2022 en 2023

1. De bijdrage van de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden voor Visit Bladel Reusel-De Mierden voor de jaren 2022 en 2023 worden verhoogd met € 17.000,- en vastgesteld op € 75.500,-.

2. De gevraagde verhoging van de bijdrage op basis van inwoneraantal wordt verdeeld over de twee gemeenten.

 

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Akkerstraat Hoogeloon, herziening 2022”

Wordt ter inzage gelegd.

 

Dienstverleningsovereenkomst ODZOB 2023-2024

Ingestemd met verlenging voor de periode 1 januari 2023 tot 1 juli 2024 en daarvoor het addendum te ondertekenen.

 

Tweede wijziging Beleidsregels bijzondere bijstand Bladel 2022

Wordt vastgesteld waardoor een herzien kader wordt vastgesteld voor de beoordeling van individuele aanvragen bijzondere bijstand voor energiekosten, rekening houdende met het prijsplafond.

 

Gezamenlijke prestatieafspraken 2023 Kempengemeenten met WSZ en Stichting Huurdersraad de Kempen

1. Worden vastgesteld;

2. Namens het college wordt wethouder D. Jansen gemachtigd voor het ondertekenen van deze prestatieafspraken;

3. De raad wordt geïnformeerd.

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten

1. Akkoord;

2. Akkoord met het raadsvoorstel en -besluit waarmee voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

 

Stand van zaken samenwerking KempenEnergie

De raad wordt geïnformeerd over de samenwerking.

 

Advies beantwoording art. 41 vragen inzake 'Bloed doneren in gemeente Bladel’

De raad wordt geïnformeerd.

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling KempenPlus

1. Akkoord met de voorgestelde concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling;

2. Akkoord met het raadsvoorstel en -besluit waarmee voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. De volledige besluiten zijn bepalend.

Naar boven