Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel op de voor- en achtergevel Laag Werveld 6, 5835CP Beugen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend dat zij hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van (maximaal) 6 weken:

  • Onderwerp: het bouwen van een dakkapel op de voor- en achtergevel

  • Ontvangen: 11 maart 2023

  • Locatie: Laag Werveld 6, 5835CP Beugen

  • Zaaknummer: Z2023-00000754

U kunt geen bezwaar maken

U kunt pas bezwaar maken nadat er op de aanvraag is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Dit doet u via e-mail gemeente@landvancuijk.nl of telefonisch via 0485 - 85 40 00.

Naar boven