Toestemming voor het bouwen van een bedrijfspand Voltastraat 2a te Almelo, zaaknummer: Z/23/134285.

Datum verzending besluit 23-05-2023

Het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) van de gemeente Almelo heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het bouwen van een bedrijfspand Voltastraat 2a te Almelo.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. U kunt alleen reageren als de omgevingsvergunning uw belangen raakt.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt het college van B en W van de gemeente Almelo laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. Na de datum van verzending van het besluit, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. De datum van het verzenden van het besluit staat bovenaan dit bericht. Daarbij moet u aangeven waarom u het niet met de vergunning eens bent. Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo. U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.almelo.nl/bezwaar-en-beroep. Het is belangrijk dat u op tijd bezwaar maakt. Anders kan het zijn dat wij uw bezwaarschrift niet behandelen.

In deze bezwaarperiode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning bekijken bij de publieksbalie in het Stadhuis. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer (0546) 54 11 11.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de Rechtbank Overijssel vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Uw verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.rechtspraak.nl. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer (088) 361 10 37. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Naar boven