Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een waterberging, Nuenen B 4913:

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Omschrijving: het aanleggen van een waterberging

Locatie: Nuenen B 4913

Ontvangen op: 22-05-2023

Zaaknummer: 08201689110

De aanvraag is vanaf vandaag in te zien. U kunt de stukken digitaal opvragen via het e-mailadres wabo@nuenen.nl. U ontvangt dan ook contactgegevens voor eventuele verdere vragen. Tegen de aanvraag kan nog geen bezwaarschrift ingediend worden. Dit kan pas nadat de omgevingsvergunning is verleend.

Naar boven