Aangevraagde omgevingsvergunning Industrieweg 19 in Boxtel

 

Ontvangen op 23 mei 2023:

- Industrieweg 19 in Boxtel: het milieuneutraal veranderen van de inrichting door het plaatsen van een nieuw silopark

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl

 

Naar boven