Aanvraag omgevingsvergunning het plaatsen van 100 zonnepanelen (in grondopstelling) aan Elspeterweg 61, 8171ES Vaassen is niet in behandeling genomen (618896)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning niet in behandeling genomen.

Datum besluit: 23-05-2023

Zaaknummer: 618896

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt het college binnen zes weken na de datum van het besluit laten weten dat u het hier niet mee eens bent. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. U kunt uw bezwaarschrift online (met uw DigiD) indienen via www.epe.nl. U kunt ook schriftelijk (per brief) bezwaar maken. Het adres is: Gemeente Epe, t.a.v. college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Postbus 600, 8160 AP EPE. Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent.

Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

 

Heeft u vragen of wilt u de stukken bekijken?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. Heeft u vragen of wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Epe. Het telefoonnummer is 14 0578.

Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail aan gemeente@epe.nl en vermeld daarbij het zaaknummer.

Naar boven