Toestemming voor het organiseren van het jaarlijkse Knolsederij- en Snertevent op 28-01-2023 aan Zuidervaart 131 te Alkmaar

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Verleende evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende evenementenvergunning hebben verleend:

Zuidervaart 131 : het organiseren van het jaarlijkse Knolsederij- en Snertevent op 28-01-2023

Zaaknummer: 0000435763

Datum evenement: 28-01-2023 - 28-01-2023

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Op onze website kunt u lezen hoe u online of per post uw bezwaar kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet vóór 22 februari 2023 zijn ontvangen.

Naar boven