Aangevraagde omgevingsvergunning De Moeshof 3 in Berlicum

Registratienummer OLO-7819455

Aangevraagd op 23-05-2023:

  • De Moeshof 3 in Berlicum: het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning

Aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit(en): Wabo - Bouwen

Informatie

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (073) 553 11 50 of via e-mail: Info-Omgevingsrecht@MijnGemeenteDichtbij.nl

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Naar boven