Verdaging van de beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning: Molenweg 1, Zutphen

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat bij de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken is verlengd (verdaagd):

 

Zaaknummer: 538095

Omschrijving: het splitsen van een woning (dubbele bewoning)

Locatie: Molenweg 1, Zutphen

Datum verdaging : 23-05-2023

 

Het besluit om de beslistermijn met zes weken te verdagen, is geen besluit op de aanvraag omgevingsvergunning. Er kan op dit besluit geen bezwaar worden ingediend.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575 of u stuurt een e-mail naar omgevingsloket@zutphen.nl.

 

 

 

Zutphen, 25 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Naar boven