Verlenging beslistermijn voor het voor een periode van één jaar bouwen van een proefopstelling voor een zonnecarport aan Badweg West 7 te West-Terschelling

Verlenging beslistermijn

  • -

    Ontvangen op 22 maart 2023, Badweg West 7 te West-Terschelling, het voor een periode van één jaar bouwen van een proefopstelling voor een zonnecarport, kenmerk 2023-0093-00337461. Het besluit moet op uiterlijk 28 juni 2023 genomen zijn.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Naar boven