Kadastraal HTT02 Sectie H Perceel 1858 Nabij Bachstraat 27 Nijmegen: bouwen van een appartementengebouw - omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen

Gepubliceerd op: 25-05-2023

Omschrijving: bouwen van een appartementengebouw (Kadastraal HTT02 Sectie H Perceel 1858 Nabij Bachstraat 27 Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z23.103623.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 25-04-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Aanvraag ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Wanneer neemt gemeente Nijmegen een besluit over de aanvraag van de vergunning? De gemeente heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op de hierboven aangegeven datum van ontvangst. De gemeente neemt daarover waarschijnlijk binnen acht weken een besluit. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren. Via onderstaande link kunt u de openbare documenten bekijken die horen bij deze aanvraag.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=E606E805-F8F9-44F7-BE4F-E29D17C6F9B6

Naar boven