Ingediende omgevingsvergunning, Z/23/136267, het aanvragen van een viertal wijzigingen (veranderingsvergunning milieu) Columbus 7 te Almelo

Op 16-05-2023 hebben wij een aanvraag Omgevingsvergunning uitgebreid ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het onderdeel:

Milieu (Veranderingsvergunning)

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De aanvraag ligt ter inzage in het stadhuis. Indien u de aanvraag wilt inzien, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via (0546) 541111. Tegen de ingediende vergunningaanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas nadat er op een aanvraag om een Omgevingsvergunning uitgebreid is beslist. Een beslissing op een aanvraag wordt een beschikking genoemd.

Naar boven