Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een zonneveld in de achtertuin aan Kinkelenburglaan 12 te Bemmel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Zaakid

Datum indiening

Omschrijving

Adres

ODRA23VO0007

06-01-2023

het plaatsen van een zonneveld in de achtertuin

Kinkelenburglaan 12 te Bemmel

Naar boven