Gemeente Arnhem - Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats,

Het Nieuwe Land 39

 

 

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag ontvangen:

Aanvraag individuele gehandicaptenparkeerplaats.

 

Adres: Het Nieuwe Land 39

Zaaknr: 200898

 

Zienswijze

Op basis van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij u in de gelegenheid om gedurende een periode van één week na dagtekening van deze bekendmaking onder vermelding van het zaaknummer uw zienswijze over deze aanvraag kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de afdeling Vergunning & Handhaving. De afdeling is bereikbaar via Postbus 9200, 6800 HA Arnhem en telefoonnummer 0800 - 1809.

Naar boven