Aangevraagde omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het schoolplein, Kastanjelaan 6 2351ND Leiderdorp, LDPZ2023-000140.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Locatie: Kastanjelaan 6 2351ND Leiderdorp

Zaaknummer: LDPZ2023-000140

Datum ontvangst aanvraag: 19-05-2023 00:00

Omschrijving: Uitbreiding schoolplein

Procedure: regulier 

Naar boven