Besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, Marie Raymakersstraat 14, 5683EH Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben op 22 mei 2023 besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Het besluit gaat over:

Omschrijving:

het bouwen van een bijgebouw

Activiteit(en):

  • bouwen

Locatie:

Marie Raymakersstraat 14, 5683EH Best

Dossiernummer:

Z2023-00000042

 

Besluit bekijken

U kunt het besluit en alle stukken die daarbij horen bekijken. Om het besluit op het gemeentehuis te bekijken moet u een afspraak maken. Hiervoor belt u naar de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de inhoud van het besluit kunt u bezwaar maken. Dat doet u binnen zes weken vanaf 23 mei 2023 via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. U kunt uw bezwaar ook per post versturen naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. In uw bezwaarschrift zet u de volgende informatie:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

Voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit gevolgen die niet meer terug te draaien zijn. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening doet u via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD. U kunt het ook per post sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven vindt u op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

Naar boven