Aanvraag omgevingsvergunning voor FLITS - het plaatsen van een tijdelijke woonunit ivm renovatie woning W P F Ghijssenstraat 9, 5437AP Beers NB

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt bekend de volgende aanvraag te hebben ontvangen:

  • Onderwerp: FLITS - het plaatsen van een tijdelijke woonunit ivm renovatie woning

  • Ontvangstdatum: 22 mei 2023

  • Locatie: W P F Ghijssenstraat 9, 5437AP Beers NB

  • Zaaknummer: Z2023-00002304

Procedure voor de aanvraag

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken. De gemeente kan deze termijn verlengen tot 14 weken.

Reguliere aanvragen omgevingsvergunning liggen niet ter inzage en kunt u niet inzien. U kunt geen bezwaar maken tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten. Dit kan pas na besluitvorming door de gemeente.

 

Naar boven