Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van 1 boom, Frisoplein 2 2628VA Delft

Frisoplein 2 2628VA Delft,het kappen van 1 boom,

28-06-2023

Het gaat hier om het verlengen van de beslistermijn op de aanvraag met zes weken. Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven