Aanvraag vergunning voor het verwijderen van een toppen schoorsteen aan Vijverstraat 10 te Culemborg

De volgende aanvraag is binnengekomen:

  • -

    Vijverstraat 10, verwijderen toppen schoorsteen * 15 mei 2023, ODR2306329

Tegen een aangevraagde vergunning is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.

Algemene informatie over besluitvormingstermijnen e.d.

Voor de aanvraag om een omgevingsvergunning moet er binnen 8 weken na ontvangst een beslissing zijn. Voor een uitgebreide omgevingsvergunning geldt een periode van 26 weken na ontvangst van de aanvraag. De genoemde perioden kunnen een keer met 6 weken worden verlengd. Bij een omgevingsvergunning in fasen geldt voor iedere fase de periode die daarbij hoort. Als een besluitvormingstermijn voorbij is, dan is de vergunning automatisch gegeven.

Naar boven