Verzamelbesluit elektrische laadpalen gemeente Montfoort

Burgemeester en wethouders van Montfoort,

Hebben besloten:

- tot het aanwijzen van gereserveerde parkeerplaatsen ten behoeven van elektrische laadpalen op de volgende straten:

1. Stadhouderslaan 115 , 3417 TV, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Stadhouderslaan 115, 3417 TV, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

2. Watermuntplein 32, 3417 RE, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Watermuntplein 32, 3417 RE, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

3. Lodewijkstraat 40, 3417 VE, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Lodewijkstraat 40, 3417 VE, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

4. Burggraaf Zwederlaan 25, 3417 AJ, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Burggraaf Zwederlaan 25, 3417 AJ, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

5. Roelof de Roverlaan tegenover nr. 34, 3417 BB, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Roelof de Roverlaan tegenover nr. 34, 3417 BB, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

6. Jacob Barneveldstraat 25, 3461 GA, Linschoten

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Jacob Barneveldstraat 25, 3461 GA, Linschoten als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

7. Dotterbloem 1, 3417 RW, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Dotterbloem 1, 3417 RW, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

8. Achterdijk 4, 3417 HP, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Achterdijk 4, 3417 HP, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

9. Lieve Vrouwegracht 12, 3417 HN, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Lieve Vrouwegracht 12, 3417 HN, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

10. Strick van Linschotenstraat 42, 3461 EG, Linschoten

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Strick van Linschotenstraat 42, 3461 EG, Linschoten als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

 

11. Joop Westerweelstraat tegenover nr. 16, 3417 EN, Montfoort

Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op de Joop Westerweelstraat tegenover nr. 16, 3417 EN, Montfoort als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, waarvan één gerealiseerd met onmiddellijke ingang na inwerkingtreding van dit besluit en een tweede bij een nieuwe aanvraag of bij voldoende gebruik van het eerste laadpunt (gemiddelde bezettingsgraad in drie voorgaande kalendermaanden van 40% of meer), door plaatsing van bord E1000 van Bijlage 1 van het RVV 1990 men een onderbord met één pijl wijzend naar de eerste parkeerplaats. Indien het aanwijzen van de tweede parkeerplaats van toepassing is wordt het onderbord met één pijl vervangen door een onderbord met twee pijlen wijzend naar beide parkeervakken.

Montfoort, 16 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Montfoort,

namens deze,

F. Kalloe

Beleidsmedewerker Verkeer

Bevoegdheid

De beleidsmedewerker Verkeer is bevoegd dit verkeersbesluit te nemen op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 en het door het College van de gemeente Montfoort op d.d. 18 december 2018 vastgestelde mandatenregister.

Wetgeving

De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:

• Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

• Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

• Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

• (Uitvoeringvoorschriften) Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aanleiding

 • Ter uitvoering van het eigen beleid en om een bijdrage te leveren aan het behalen van (inter)nationale (klimaat)doelstellingen wil de gemeente vervoer zonder emissies stimuleren;

 • Elektrisch vervoer draagt bij aan een beter klimaat, het verminderen van geluidhinder en een verbeterde luchtkwaliteit;

 • Steeds meer inwoners, werknemers en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrisch voertuig en het aantal elektrische voertuigen zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen;

 • Voor het stimuleren van elektrisch vervoer en een goede werking van een elektrisch voertuig, is een netwerk van openbare oplaadvoorzieningen essentieel;

 • Om efficiënt om te gaan met de beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte, heeft de gemeente Montfoort een locatieplan met bijbehorende plankaart laten opstellen voor een denkend netwerk van laadpalen voor tot 2025;

 • Bij de locatievoorstellen in de plankaart is rekening gehouden met de boven en ondergrondse voorzieningen, bebouwing, beplanting en toegankelijkheid van de voorgestelde parkeerplaatsen;

 • Bij het bepalen van een geschikte locatie voor een openbare oplaadvoorziening moeten wij rekening houden met (technische) eisen en criteria van een oplaadvoorziening in de openbare ruimte;

 • De Raad van de gemeente Montfoort heeft op 27 september 2021 het locatieplan vastgesteld;

 • Op basis van de locaties uit de plankaart wordt dit verzamelbesluit genomen, exclusief de locaties voor de binnenstad;

 • Door de te volgen procedures en de huidige economische situatie zijn de termijnen voor het realiseren van een laadpaal onredelijk opgelopen;

 • Middels het verzamelbesluit wordt beoogd de realisatietermijn voor de aanleg van een laadpaal te verkorten;

 • Middels de plankaart wordt inzicht gegeven aan de potentiële gebruikers van elektrische voertuigen over de openbare laadvoorziening;

 • Voor het in behandeling te nemen van een verzoek gelden een aantal voorwaarden zoals opgenomen in Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Montfoort 2022;

 • Voor de bovenstaande locaties hebben wij verzoeken voor een laadpaal ontvangen en is de locatie vastgesteld volgens de plankaart;

 • Geconstateerd is dat de verzoeken voldoen aan deze voorwaarden, waarna het verzoek door ons is geaccepteerd;

 • Deze eisen en criteria zijn vastgelegd in de Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Montfoort 2022;

 • Op basis van deze eisen en criteria hebben wij geschikte locaties voor de oplaadvoorzieningen gevonden nabij de volgende locaties:

1. Stadhouderslaan 115, 3417 TV, Montfoort

2. Watermuntplein 32, 3417 RE, Montfoort

3. Lodewijkstraat 40, 3417 VE, Montfoort

4. Burggraaf Zwederlaan 25, 3417 AJ, Montfoort

5. Roelof de Roverlaan tegenover nr34, 3417 BB, Montfoort

6. Jacob Barneveldstraat 25, 3461 GA, Linschoten

7. Dotterbloem 1, 3417 RW, Montfoort

8. Achterdijk 4, 3417 HP, Montfoort

9. Lieve Vrouwegracht 12, 3417, Montfoort

10. Strick van Linschotenstraat 42, 3461 EG, Linschoten

11. Joop Westerweelstraat tegenover nr. 16, 3417 EN, Montfoort

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

 • Een openbare oplaadvoorziening voorziet in principe in twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen;

 • Om een optimale benutting van de openbare oplaadvoorziening te waarborgen en gezien het verwachte aantal aanvragen om openbare laadvoorzieningen te realiseren, alsmede de verwachte toename van elektrische voertuigen, is het wenselijk om nabij elke oplaadvoorziening twee parkeerplaatsen te reserveren waar elektrische voertuigen kunnen laden;

 • Dit kan door het aanwijzen van parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor het opladen voor elektrische voertuigen nabij de oplaadvoorzieningen middels het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording conform de situatietekeningen, zoals is opgenomen in de bijlagen behorende bij dit besluit;

 • Het aanwijzen van parkeerplaatsen uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen dient om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu te beperken en een doelmatig of zuinig energiegebruik te bevorderen;

 • De aan te wijzen parkeervakken zijn openbaar, bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen en niet gereserveerd op kenteken;

 • De parkeervakken mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen, waarbij:

 • de stekker in het oplaadpunt en in het voertuig zit én

 • het laadproces actief is of maximaal 1 uur geleden actief was;

 • Het belang van het efficiënt kunnen gebruiken van een openbaar oplaadnetwerk prevaleert boven een eventuele lokale parkeerdruk, waarbij:

 • Een elektrisch voertuig veelal in de plaats komt van een regulier voertuig, zodat de parkeerdruk in verhouding nagenoeg gelijk blijft;

 • Een verschuiving van parkeerdruk aannemelijk is in een ruimere omgeving (wijkniveau) vanwege continue uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen;

 • De betreffende wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Montfoort;

 • De betreffende wegen zijn in beheer bij de gemeente Montfoort;

Advies

Op grond van artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef, te weten afdeling Verkeer van de Midden-Nederland, cluster West-Utrecht. De verkeerscoördinator heeft namens de korpschef positief geadviseerd, zoals is opgenomen in bijlage 12 bij dit besluit.

Belangenafweging

 • Wij hebben het voornemen voor het plaatsen van de oplaadvoorzieningen op de beoogde locaties aan de inwoners rond de locaties op 13 februari per brief kenbaar gemaakt;

 • Wij hebben de inwoners de tijd gegeven om binnen twee weken na versturen van de brief een reactie op het locatievoorstel kenbaar te maken;

Wij hebben hierop 24 reacties ontvangen en deze zijn als volgt verdeeld en hebben de volgende strekking;

- 1 reactie Lodewijkstraat, parkeerdruk en alternatieve

- 1 Burggraaf Zwederlaan, parkeerdruk en alternatieven

- 2 reacties Roelof de Roverlaan, parkeerdruk en alternatieven en bang overlast en brandgevaar

- 2 reacties Lieve Vrouwegracht, parkeerdruk, alternatieven en probleem met locatie

- 3 reacties op Strick van Linschotenstraat, bestaande paal aanwezig binnen 250 meter

- 16 reacties Joop Westerweelstraat, parkeerdruk en alternatieven

 • Wij hebben hierop het volgende antwoord gegeven;

De parkeerdruk zal niet toenemen. De laadpaal word pas geplaatst wanneer er een aanvraag in de omgeving van een vastgestelde locatie wordt gedaan. Een brandstof voertuig zal vaak worden vervangen voor een elektrisch voertuig en daarmee zal de parkeerdruk dus niet toenemen. Er wordt eerst 1 parkeerplaats gereserveerd. Dat de parkeerplaats lange tijd leeg zal staan na opladen van het voertuig zal naar verwachting door de groei van het aantal elektrische voertuigen niet van toepassing zijn. Door de plaatsing van een laadpaal kunnen inwoners ook eerder de beslissing nemen een elektrisch voertuig aan te schaffen. Alternatieve locaties zijn ongeschikt vanwege de beperkte ruimte of het gebrek aan noodzakelijke stroomvoorzieningen.

Er is nauwelijks tot geen kans op brandgevaar of overlast van een laadpaal. Laadpalen en parkeerplaatsen worden conform de richtlijnen ingericht.

Mededelingen

Bezwaar en beroep

Op grond van artikel 7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de motieven achter het bezwaar.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek tot een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

 

 

 

Naar boven