kadastraal HTT02 Secttie B Perceel 4249 Professor Bellefroidstraat 22 Nijmegen: kappen van 4 bomen - omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen

Gepubliceerd op: 24-05-2023

Omschrijving: kappen van 4 bomen (kadastraal HTT02 Secttie B Perceel 4249 Professor Bellefroidstraat 22 Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Kappen;

Zaaknummer: W.Z23.104234.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 17-05-2023

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Aanvraag ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Wanneer neemt gemeente Nijmegen een besluit over de aanvraag van de vergunning? De gemeente heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op de hierboven aangegeven datum van ontvangst. De gemeente neemt daarover waarschijnlijk binnen acht weken een besluit. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren. Via onderstaande link kunt u de openbare documenten bekijken die horen bij deze aanvraag.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=B5692D32-98A8-447C-87CB-32A4BDBE2EEE

Naar boven