Besluit tot weigering parkeerontheffing, Loek Verstrijdenstraat 37, 5684TV Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben op 22 mei 2023 besloten tot een parkeerontheffing te weigeren. Het besluit gaat over:

Locatie:

Loek Verstrijdenstraat 37, 5684TV Best

Dossiernummer:

Z2023-00000256

Besluit bekijken

U kunt het besluit en alle stukken die daarbij horen bekijken. Om het besluit op het gemeentehuis te bekijken moet u een afspraak maken. Hiervoor belt u naar de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de inhoud van het besluit kunt u bezwaar maken. Dat doet u binnen zes weken vanaf 23 mei 2023 https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. U kunt uw bezwaar ook per post versturen naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. In uw bezwaarschrift zet u de volgende informatie:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

Voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit gevolgen die niet meer terug te draaien zijn. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening doet u via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD. U kunt het ook per post sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven vindt u op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

 

Naar boven