Ingediende aanvraag evenementenvergunning musical DHLOMO Gelijkspel 21-06-2023 t/m 02-07-2023, Van Riemsdijkplein 1 7606ZA Almelo, Zaaknummer Z/23/136291.

Belanghebbenden kunnen tegen deze aanvraag om vergunning, tot 13 juni 2023, mondeling of schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan de burgemeester ter attentie van Bijzondere Wetten. Wilt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken dan kun u contact opnemen met Bijzondere Wetten, via (0546) 54 11 11.

Naar boven