Toestemming voor het Vestingjazz 2023 van 16 juni 2023 tot met 18 juni 2023 op diverse locaties in de stad, Grote Markt, Varkensmarkt te Gorinchem

De burgemeester van Gorinchem maakt bekend dat de volgende vergunning in het kader van de APV is verleend:

Diverse locaties (verzonden 16/5 ’23)

Evenementenvergunning Vestingjazz 2023 van 16 juni 2023 tot met 18 juni 2023 op diverse locaties in de stad, Grote Markt, Varkensmarkt

Bent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (zie verzenddatum in deze bekendmaking). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift. Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/bestuursrechter. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inzage 

De verleende vergunningen kunt u inzien vanaf de eerste werkdag na deze publicatie. U kunt hiervoor een afspraak maken op www.gorinchem.nl of telefonisch: 14 0183.

Naar boven