Aanvraag vergunning voor de verkoop van tweedehands spullen op alle vrijdagochtenden van 7 juli 2023 tot 1 september 2023 tussen 10.30 en 14.00 uur aan Heygraeff 3a te Woudenberg

Het innemen van een standplaats voor verkoop van tweedehands spullen, alle vrijdagochtenden van 7 juli 2023 tot 1 september 2023 tussen 10.30 en 14.00 uur, De Heygraeff 3a, Z.341258.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen.

Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag.

Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming.

Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.

Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Naar boven