Aanvraag vergunning voor Restauratie dak werktuigenberging en aanbrengen zonnepanelen, Cortenbach 3, 6367GE Voerendaal

De gemeente Voerendaal heeft een Aanvraag voor een Omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor Restauratie dak werktuigenberging en aanbrengen zonnepanelen op locatie Cortenbach 3, 6367GE Voerendaal. Het betreft de volgende activiteit(en):

  • activiteit die betrekking heeft op een gemeentelijk monument

  • het bouwen van een bouwwerk

  • het bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000132.

Wanneer neemt de gemeente Voerendaal een besluit over de aanvraag van de vergunning?

De gemeente Voerendaal heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 16 mei 2023. De gemeente Voerendaal neemt daarover waarschijnlijk 11 juli 2023 een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceertde gemeente Voerendaal een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Naar boven