Pontanusstraat 6 Nijmegen: verbouwen van het woonhuis naar 8 zelfstandige kleine woningen - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 22-05-2023

Omschrijving: verbouwen van het woonhuis naar 8 zelfstandige kleine woningen (Pontanusstraat 6 Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan; Monument;

Zaaknummer: W.Z23.101931.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 27-02-2023

Verlengingsbesluit verzonden: 17-05-2023

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Wanneer neemt gemeente Nijmegen een besluit over de aanvraag van de vergunning? Gemeente Nijmegen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op bovenstaande ontvangstdatum. Gemeente Nijmegen stelt de beslissing hierover uit met 6 weken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceert gemeente Nijmegen een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=E974558E-1FFF-4C6C-9CAA-81D819233810

Naar boven