Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Eickhovenstraat 24, 6367BZ Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Eickhovenstraat 24, 6367BZ Voerendaal: Interne verbouwing woonhuis (ontvangen 12 januari 2023; zaaknummer 2023-007936).

 

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven