Toestemming voor een Buitenbioscoop op 1 juni aan TU Delft Dak TU Library te Delft

Evenementen

1 juni | Buitenbioscoop | TU Delft Dak TU Library | verleend

Bezwaar maken | Belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Delft, Postbus 78, 2600 ME te Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Voorlopige voorziening | Daarnaast kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Kijk voor een volledig evenementenoverzicht en de status (aangemeld, aangevraagd, verleend) op www.delft.nl/evenementen.

Inzage: op afspraak bij de gemeente aan Stationsplein 1.

Naar boven