Aanvraag omgevingsvergunning, Paardebloemstraat 4, 4451TH Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2023-00000148

Ingekomen: 12 mei 2023

Projectomschrijving: het aanpassen van de entree van de woning

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven