Aanvraag omgevingsvergunning, Kraaiendijk 5, 4451KA Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2023-00000134

Ingekomen: 5 mei 2023

Projectomschrijving: het bouwen van een aanbouw

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven