Aanvraag omgevingsvergunning, Johanna W.A. Naberstraat 7, 4451MD Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: Z2023-00000121

Ingekomen: 2 mei 2023

Projectomschrijving: het realiseren van een inrit - uitweg

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven