Tijdelijke benoeming tot lid van de gemeenteraad

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk, maakt ingevolge artikel W 7, lid1 van de Kieswet bekend, dat het besluit van 10 januari 2023 waarbij

 

Mevr. W.J.M. Meiland

 

voor de periode van 10 januari 2023 tot en met 2 mei 2023 benoemd is verklaard tot lid van de gemeenteraad bij het gemeentehuis voor een ieder ter inzage is gelegd.

 

Noordwijk

16 januari 2023

 

De voorzitter voornoemd,

 

Mevr. W.J.A. Verkleij

Naar boven