Vooraankondiging bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg - 8 (Groenewoudseweg 275)

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen bekend dat zij het bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg - 8 (Groenewoudseweg 275) voorbereiden.

Het plangebied ligt aan de Groenewoudseweg 275 (GGD-locatie), op de hoek van de Groenewoudseweg en de Professor Bellefroidstraat.

Met het plan wordt beoogd om in het plangebied een complex voor studentenhuisvesting te realiseren. In het complex zijn maximaal 198 studio’s en onzelfstandige kamers gepland, verdeeld over drie gebouwen.

Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg worden aangepast.

Over enige tijd wordt het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Groenewoud Kwakkenberg - 8 (Groenewoudseweg 275) ter visie gelegd. Eenieder kan dan een zienswijze indienen.

 

Naar boven