Voorgenomen tijdelijke verhuur van grond door Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn (hierna Gemeente genoemd) heeft het voornemen om een perceel ter hoogte van Oostgouweweg 4 in Alphen aan den Rijn tijdelijk te verhuren voor de duur van zeven maanden aan aannemingsbedrijf Vermeulen Groep voor tijdelijke opslag van een ketenpark, een gronddepot en de aanleg van een pompgemaal. Kadastraal bekend als gemeente Alphen aan den Rijn, sectie A, nummers 1140 en 1119 (gedeeltelijk), ter grootte van circa 7660 m², hierna genoemd het Perceel.

Toelichting

De Gemeente heeft de intentie om het Perceel tijdelijk te verhuren aan aannemingsbedrijf Vermeulen Groep die de grond gaat huren voor het project Steekterpoort I en II. Het is voor de uitvoering van het project noodzakelijk om, tijdens de realisatie van het vergroten van de watergangen en het graven van nieuw water in het projectgebied, over deze opslag (op korte afstand) te beschikken. Voor de uitvoering van dit project wil de Gemeente dit perceelgedeelte verhuren aan aannemingsbedrijf Vermeulen Groep, de enige serieuze gegadigde voor dit Perceel.

Vervaltermijn

Als u het niet eens bent met de geplande verhuur, omdat u vindt daarvoor zelf als kandidaat in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding beginnen bij de bevoegde voorzieningenrechter. Als u een kort geding aanspant, dient u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar vastgoedmanagement@alphenaandenrijn.nl.

Meer informatie

Kijk voor de tekening van de situatie op de bijgevoegde situatietekening. Als u vragen heeft over deze verhuur dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via vastgoedmanagement@alphenaandenrijn.nl.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 17 mei 2023.

Naar boven