Reguliere procedure - verleende omgevingsvergunning het vervangen van kozijnen in de gehele woning Nibbelandlaan 4, 3214 TE Zuidland

Gemeente Nissewaard - Verleende omgevingsvergunning het vervangen van kozijnen aan de voorzijde - Nibbelandlaan 4, Zuidland

De gemeente Nissewaard heeft een omgevingsvergunning afgegeven (verleend) voor: het vervangen van kozijnen in de gehele woning.

Activiteiten

Bouwen - Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen

Waar

Nibbelandlaan 4, 3214 TE Zuidland

Soort procedure

Gewoon (regulier)

Dossiernummer

CLZ-2023-000559

Datum ontvangst

27-04-2023

Datum besluit

15-05-2023

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

• de datum van de brief

• uw naam en adres

• waarom u het niet eens bent met het besluit (uw bezwaren)

• het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken de brief (het bezwaarschrift) en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze omgevingsvergunning? Bel dan naar het team Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer: 140181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl

Naar boven