Kennisgeving ontvangst en acceptatie melding, Lindenlaan 43, 6584AC Molenhoek

Op 26 december 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Lindenlaan 43, 6584AC Molenhoek. De melding is geaccepteerd en verzonden op 29 december 2022. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2022-071208 en betreft:

- Sloop en/of asbestverwijdering

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@mookenmiddelaar.nl of telefoonnummer 024-6969111.

Naar boven