Kennisgeving sloopmelding Thorbeckestraat 16, 6129GP Urmond (2023-007224)

Kennisgeving melding:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein stellen u in kennis van de sloopmelding geregistreerd onder nummer 2023-007224 voor het verwijderen van asbesthoudende materialen op het perceel gelegen aan Thorbeckestraat 16, 6129GP Urmond. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

 

Rechtsbescherming:

Voorgenoemde melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het indienen van een zienswijze, bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk. De melding kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein.

Voor nadere informatie kun tu een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Naar boven