Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Prisma 23, 3162XM Rhoon - 2023-001208, het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak

De gemeente heeft op 10 mei 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2023-001208 voor het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak op locatie Prisma 23, 3162XM Rhoon. De vergunning is verleend.

 

Inzien

Voor het inzien van de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de besluitdatum een afspraak maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 11 mei 2023 en bedraagt 6 weken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of vergunning de alinea over bezwaar indienen op www.albrandswaard.nl/bezwaar-maken.

Naar boven