Aanvraag evenementenvergunning: 23/68863 Winterfair Oosterhuizen d.d. 25 november 2023, Het Oude Veen 19-21 in Lieren

 

 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

Mocht u voordat een besluit genomen wordt vragen of opmerkingen hebben over het evenement, neem dan contact op via apvvergunningen@apeldoorn.nl.

Omschrijving:

Fair met horecaplein

 

 

 

 

 

Naar boven