Commissieagenda 26 januari 2023 gemeente Voerendaal

Op 26 januari 2023 vindt een commissievergadering Samenleving plaats van de gemeente Voerendaal

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Voerendaal

Tijdstip: 19.30 uur

 

 

1

Opening

1.1

Afmeldingen

1.2

Mededelingen

1.3

Insprekers (minimaal 2 dagen van tevoren melden bij de griffie)

 

2

Vaststellen

2.1

Vaststellen van de agenda

2.2

Vaststellen besluitenlijst van 17 november 2022

 

3

Raadsvoorstellen

3.1

Wegsleepverordening gemeente Voerendaal 2023 (zaak 328300)

3.2

Coronaherstelplan (zaak 312328)

3.3

Verordening Gemeentelijk decoratiestelsel Voerendaal 2023

 

4

Informatief

4.1

Terugkoppeling lopende projecten en gemeenschappelijke regelingen

 

5

Sluiting

 

De op deze agenda betrekking hebbende raadsvoorstellen en evt. aanvullende stukken kunt u raadplegen via de website www.voerendaal.nl. (klik op 'Raad en College' en dan op 'Vergaderkalender’)

Naar boven