Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning, Z/23/135941, het slopen van de huidige wasstraat en het bouwen van 4 of 6 wasboxen op (dezelfde locatie) Burg Raveslootsingel 14.

Op 03-05-2023 hebben wij een aanvraag Omgevingsvergunning regulier ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het onderdeel:

Bouw

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De aanvraag ligt ter inzage in het stadhuis. Indien u de aanvraag wilt inzien, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via (0546) 541111. Tegen de ingediende vergunningaanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas nadat er op een aanvraag om een Omgevingsvergunning regulier is beslist. Een beslissing op een aanvraag wordt een beschikking genoemd.

Naar boven