Mandaatregeling 2020 aanpassing bijlagen privacy 2023 vastgesteld door college op 7 maart 2023

Het college besluit:

 

  • 1.

    kennis te nemen van de Toelichting bij dit advies

  • 2.

    de documenten in het kader van Verantwoording ENSIA (Informatiebeveiliging) 2022, het Informatieveiligheidsbeleid 2023, de AVG en de Wpg vast te stellen.

 

Onderwerp: mandaatbevoegdheid algemeen

Wettelijke grondslag

Voorwaarden of bijzonderheden

verlening door

verlening aan

Onder mandaat aan

Het uitvoeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)

Alle nieuwe verwerkingen/ wijzigingen in bestaande verwerkingen/ het beëindigen van bestaande verwerkingen moeten worden getoetst door het Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

 

Het beheer van het verwerkingenregister ligt (centraal) bij het Kernteam Informatieveiligheid en privacy:

te weten: CISO, FG, PO en privacyjurist

College/ burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Het aangaan en ondertekenen van een (standaard) verwerkersovereenkomst

Art 28, lid 3 AVG

Uitgangspunt is het landelijk vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst (van de VNG/ IBD).

 

Alle nieuwe (standaard) verwerkersovereenkomsten/ wijzigingen in bestaande (standaard) verwerkersovereenkomsten/ beëindigen van bestaande (standaard) verwerkersovereenkomsten moeten worden getoetst door het Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

 

Het Kernteam Informatieveiligheid en privacy (CISO, FG, PO en privacyjurist) ontvangt een afschrift van de door beide partijen ondertekende ververwerkersovereenkomst en houdt hiervan een centraal overzicht bij.

College/ burgemeester

Clustermanager

Degene die ingevolge de mandaatregeling bevoegd is tot het aangaan van de overeenkomst

Melden van een inbreuk in verband met een persoonsgegevens (datalek) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Art. 33 AVG

College/ burgemeester

Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

Documenteren van alle inbreuken in verband met persoonsgegevens (o.a. in een incidentensysteem en datalekkenregister)

Art 33, lid 5 AVG

College/ burgemeester

Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

Meedelen van een inbreuk in verband met een persoonsgegevens(datalek) aan de betrokkene(n)

Mededeling (bv. brief of persbericht) dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College/ burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Besluiten n.a.v. verzoek om inzage van persoonsgegevens

art. 15 AVG

Verzoek en besluit dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College/ Burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Besluiten n.a.v. verzoek om rectificatie van de verzoeker betreffende onjuiste persoonsgegevens

art. 16 AVG

Verzoek en besluit dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College/ burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Besluiten n.a.v. verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)

art. 17 AVG

Verzoek en besluit dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College / Burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Besluiten n.a.v. verzoek om minder persoonsgegevens te verwerken (recht op beperking van de verwerking)

art. 18 AVG

Verzoek en besluit dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College / Burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Besluiten n.a.v. verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (recht op dataportabiliteit)

art. 20 AVG

Verzoek en besluit dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College / Burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Besluiten n.a.v. verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar)

art. 21 AVG

Verzoek en besluit dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College / Burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Berichten van informatieve aard en berichten in het kader van Privacy, Informatiebeveiliging en ENSIA

 

 

College/burgemeester

Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

 

 

Onderwerp: mandaatbevoegdheid algemeen

Wettelijke grondslag

Voorwaarden of bijzonderheden

verlening door

verlening aan

Onder mandaat aan

Het uitvoeren van de Wet politiegegevens (9 maart 2019)

Wet politiegegevens (Wpg)

Alle nieuwe verwerkingen/ wijzigingen in bestaande verwerkingen/ het beëindigen van verwerkingen moeten worden getoetst door het Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

 

Het beheer van het verwerkingenregister ligt (centraal) bij het Kernteam Informatieveiligheid en privacy: te weten: CISO, FG, PO en privacyjurist

College/ burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Verplichting tot het uitvoeren van een audit

artikel 33,lid 5 Wpg nader uitgewerkt in

Regeling periodieke audit politiegegevensartikel 6, lid 5

Het kernteam CISO, FG, PO en privacyjurist coordineert de verplichte (interne en externe) audits ism Team Veiligheid, vergunningen en Handhaving

 

Externe audit en heraudit dient verplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toegestuurd te worden

College/ burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Inzage verzoeken

Artikel 25 Wpg

Verzoek en besluit dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College / Burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Rectificatie en/of aanvulling en/of vernietiging,

Artikel 28 Wpg

Verzoek en besluit dient te worden voorgelegd aan Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

College / Burgemeester

Clustermanager

Teammanager

Berichten van informatieve aard en berichten in het kader van de Wpg

College/ burgemeester

Kernteam Informatieveiligheid en privacy: CISO, FG, PO en privacyjurist

 

Conform besloten d.d.07-03-2023

Naar boven