Intrekking Noodverordening voorkomen brandgevaar en wanordelijkheden Heldense Bossen

De burgemeester van de gemeente Peel en Maas,

 

Overwegende,

 

  • Dat de noodzaak tot het geven van algemene verbindende voorschriften, om verstoring van de openbare orde en veiligheid in dat gebied te voorkomen, is komen te vervallen.

 

Gelet op artikel 176, zevende lid, van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT

 

De algemeen verbindende voorschriften in de zin van artikel 176 van de Gemeentewet zoals gegeven op 19 april 2023 met citeertitel:

 

Noodverordening voorkomen brandgevaar en wanordelijkheden Heldense Bossen met ingang van 8 mei 2023 om 12:00 uur in te trekken.

Ondertekening

Panningen, 8 mei 2023

De burgemeester van Peel en Maas,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Naar boven