Aanvraag vergunning voor aanvraag parkeerplaats aan Prof. Oudemansstraat 83 2628KC Delft

Prof. Oudemansstraat 83 2628KC Delft, aanvraag parkeerplaats | 05-05-2023

Wilt u meer informatie ontvangen over de aangevraagde vergunning? U kunt de stukken opvragen bij Klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14015 of via het formulier op www.delft.nl/contact.

Deze publicatie is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen over de aanvraag dan publiceren wij dat hier opnieuw. Pas dan kunt u eventueel bezwaar maken. Meer informatie daarover vindt u later bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven